برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور «مصطفی رحماندوست»
با هدف آموزش ترانه‌سراها برای ورود به بازار موسیقی
با مدیریت «علی ایلیا» و حضور چهره‌های سرشناس موسیقی
نیما مسیحا و حامی در کارگاه ترانه بابک صحرایی
ترانه سرای قطعه «سنگ صبور» در گفتگو با سایت «موسیقی ما» عنوان کرد؛
دور جدید ثبت نام آغاز شد؛کارگاه ترانه | موسیقی ما