برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با حضور بزرگان فرهنگ و هنر و برگزار شد:
مهندسی که می‌خواست راه پدر را در نواختن نی ادامه دهد
ادیب خوانساریحسن کسایی | موسیقی ما