بنیاد کودک
پس از اجرا در سالن ۱۴۰۰۰ نفری لس‌انجلس صورت گرفت
با اجرا در شهر «پورتلند»
همراه با خواننده آلبوم 94 در تور آمریکا
پس از اجرای موفق شب گذشته در اورنج کانتیتور آمریکا | موسیقی ما