برنامه یاد بعضی نفرات
 
با مدیر مسوولی «محمد موسوی» و سردبیری «ساسان فاطمی»
در هشتاد و ششمین شماره فصل‌نامه «ماهور»
با سردبیری ساسان فاطمی و مدیریت محمد موسوی
با حضور داریوش طلایی و ساسان فاطمی
داریوش طلایی و ساسان فاطمی «شناخت هنر موسیقی» را تحلیل کردند
به بهانه شکایت خانه موسیقی از یک منتقد
در پی شکایت خانه موسیقی از ساسان فاطمی در گفتگو با «موسیقی ما» عنوان شد
با گردآوری و تالیف ساسان فاطمی؛ساسان فاطمی | موسیقی ما