برنامه یاد بعضی نفرات
 
با پیش‌تازی جان باتیست، جاستین بیبر و دوج کت در نامزدی
با عضویت «حمید سعیدی» (آهنگساز بین‌المللی)
به دلیل سویه جدید ویروس کرونا
با آهنگ‌سازی «احسان مطوری» و با نامِ «نمی‌گذارم بروی»
برای پایان دادن به آنچه «کمیته سری» خوانده شدهگرمی | موسیقی ما