Farhad Forootani Bahar بهار  فرهاد فروتنی
با همنوازی ساز تمبک به یاد زنده یاد امیرناصر افتتاحهمساز | موسیقی ما