برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نوازندگی «علی جعفری پویان» و در اثری با نام «برف بهار»
علي موثقي در گفت و گو با موسيقي ما:
در گفت‌و‌گو با موسیقی ما عنوان شد:علی موثقی | موسیقی ما