برنامه یاد بعضی نفرات
 
نخستین دوره اعطای نشان استاد ابوالحسن‌خان صبا به «تقی ضرابی» اهدا شد
معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیدار خالق سرود ملی رفت
معاون امور هنری از سومین نمایشگاه سازخانه دیدار کردسیدمجتبی حسینی | موسیقی ما