برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور هنرمندانی چون هوشنگ جاوید، منصوره ثابت‌زاده، محمدعلی مرآتی و احمد صدری
در نشست پژوهشی جشنواره موسیقی نواحی مطرح شد
با تصمیم حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیان و ...
با حضور اساتیدی چون مجید کیانی، داود گنجه‌ای، حسن ریاحی، شاهین فرهت
با حضورِ محمد اله‌یاری فومنی ، احمد صدری و محمد علیزاده احمدآبادی
با حضور مجید کیانی، شاهین فرهت و محمد سعید شریفیان
با صدور حکمی از سوی سرپرست این فرهنگستان
با برگزاری اولین شب از دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران
جشنواره نواحی کرمان همچنان آثار نوازندگان را دریافت می‌کنداحمد صدری | موسیقی ما