خواننده‌ی انقلابی از ساخت «خجسته باد این پیروزی» گفت
احمد علی راغب در گفت‌و‌گو با موسیقی ما: