از هوشنگ کامکار و لوریس چکناواریان تا هوشنگ استوار
آلبوم «سُرنا» اثر رضا والی به همراه پارتیتورهایش توسط «خانه هنر خرد» منتشر شد
اثری از لیلی افشار