گفت‌وگو با دبیر جشنواره‌ی موسیقی صبا و مشکلاتی که ناخواسته گریبانِ این رخداد را گرفت
با رهبری مهمان «مهدی قاسمی» و خوانندگی «وحید تاج»
اختتامیه‌ی جشنواره‌ی موسیقی صبا با بزرگداشت آهنگ‌ساز فقید برگزار شد
با برگزاری رسیتال پیانوی «نگاهی از کنج» و اجرای افتخاری تریوی تریوفونوس ویننسیس