Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
با حضور کارشناسان به‌نام این حوزه
در همکاری با گروه «شیلر» اتفاق افتاد
در یک سالگی مجموعه «شهر صدای پارسیان» عنوان شد
پیوند میان موسیقی باروک و موسیقی اصیل ایرانی در اصفهان کلید خورد
با حضور آیدین الفت، ارد انزابی‌پور، رضا عسگرزاده، آرش پاکزاد، امیر تفرشی و رامین مظاهری برگزار شد
به همت مجموعه «شهرصدای پارسیان» برگزار می‌شود