سلیم احمدی در گفت و گو با موسیقی ما از شروع فروش بلیت‌های اولین کنسرت رسمی خبر داد
جزئیات اختصاصی «موسیقی ما» از پروژه «سلام بمبئی»