​به منظور واکاوی آثار برجسته موسیقی کلاسیک ایرانی
جشنواره موسیقی فجر کار خود را با اجرای «نی‌نوا» آغاز کرد