برنامه یاد بعضی نفرات
 
با صدای «امیر سینکی» و «متین رضوانی‌پور»
اظهارات خواننده قطعه «خطه آزادگان» پس از ضبط این قطعه روی قله دماوند
طی مراسمی در «بوک‌لند»
در گفتگوی این خواننده با «موسیقی ما» مطرح شدامیر سینکی | موسیقی ما