برنامه یاد بعضی نفرات
 
گزارش سایت «موسیقی ما» از نمایش – موسیقی «سینماهای من» که این روزها برای بار سوم اجرای آن تمدید شده است
در شب آواز خوانی «اشکان خطیبی»، «هانا کامکار» و ...
نمایش موزیکال «سینماهای من» از 3 خرداد در پردیس سینمایی چارسوسینماهای من | موسیقی ما