برنامه یاد بعضی نفرات
 
نگاهی از زاویه‌ای دیگر به جنجال جدید «ساسی» با تیزر آهنگش
درباره پاسخ سیامک قلی‌زاده به یادداشت آرش نصیری در موسیقی ما درباره ساسی
پاسخی به یادداشتی که «ساسی» را نماینده جامعه «موسیقی» ایران نمی‌داند
درباره آهنگ «دکتر» که ساسی این روزها منتشر کرده است
در پی جنجال‌های بازخوانی یک ترانه توسط کودکان
بازخوانی جنجال قطعه «ساسی» - 1ساسی | موسیقی ما