برنامه یاد بعضی نفرات
 
سرپرست گروه موسیقی لیان در دو فستیوال پریزماتیک کانادا و کوچه کالچرِ هندوستان به هنرنمایی پرداخت
اواخر شهریور و به میزبانی کردستان عراق
به مناسبت صدمین سالگرد تولد اسطورهٔ فولک؛فستیوال | موسیقی ما