برنامه یاد بعضی نفرات
 
با داوری مجید انتظامی، محمد سعید شریفیان و عبدالجبار کاکایی
آهنگ‌ساز برجسته و مدرس دانشگاه از وضع کنونی دانشگاه‌های موسیقی و مسئله‌ی مهاجرت می‌گوید
سکوت شورای هنری ارکستر سمفونیک تهران در برابر یک ابهام:
آثار آهنگسازان جوان ایرانی در شورای ارکستر سمفونیک تهران داوری شد
از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشورمحمد سعید شریفیان | موسیقی ما