برنامه یاد بعضی نفرات
 آلبوم شب سکوت کویر | موسیقی ما