برنامه یاد بعضی نفرات
 
مراسم مجازی بزرگداشتِ «علی مرادخانی» با حضور سیدمحمد بهشتی، عباس آخوندی، عبدالحسین مختاباد و حمیدرضا نوربخش برگزار شداحمد مسجد جامعی | موسیقی ما