برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در مسترکلاس های رهبری بنیاد رودکی
در مجموعه کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان و معلمان بین المللیکنترپوان | موسیقی ما