برنامه یاد بعضی نفرات
 
در مسترکلاس های رهبری بنیاد رودکی
در مجموعه کارگاه‌های آموزشی با حضور استادان و معلمان بین المللیهارمونی | موسیقی ما