برنامه یاد بعضی نفرات
 
با نوازندگی سعید رحیمی، مهدی صالحی، رامین بحیرائی و سجاد پورقنادرامین بحیرائی | موسیقی ما