برنامه یاد بعضی نفرات
 
در هشتمین قطعه از پروژه‌‌ی موسیقایی «همساز»
هم‌زمان با روز جهانی تنوع فرهنگی، گفت‌گو و توسعه
با مدیریت «حمید قنبری» و همراهی سازهای برزیلی
چهارمین شماره‌ی پروژه «همساز» منتشر شدژائو ژوچان | موسیقی ما