برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اجرای شبیه‌خوانی، آیین‌های عاشورایی، غزل‌خوانی، سینه‌زنی و سوگواره‌هاغزل‌خوانی | موسیقی ما