باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
به شادباشِ نودمین سال‌گرد تولد حسین خواجه‌امیری
وزارت بهداشت در پاسخ به موسسه‌ی پیش‌کسوتان هنر اعلام کرد:
گفت و گو با ایرج خواجه امیری:ایرج | موسیقی ما