برنامه یاد بعضی نفرات
 
یکشنبه ۱۱ تیر در مرکز همایش های برج میلاد
اولین اجرای مشترک این دو خواننده در وزارت کشور روی صحنه رفتراغب | موسیقی ما