برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آثاری از علی رهبری، احمد پژمان، امین‌الله حسین، حسین دهلوی، هوشنگ استوار
در پی اعلام استانداری تهران مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات بیش از ۱۵ نفر
از هوشنگ کامکار و لوریس چکناواریان تا هوشنگ استوارهوشنگ استوار | موسیقی ما