برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
با توجه به درخواست‌های شرکت‌کنندگان
با اجرای سه تک‌نوازی و گروه‌نوازی
رسیتال پیانوی فرزان فدوی در تالار رودکی برگزار می‌شودتکنوازی | موسیقی ما