برنامه یاد بعضی نفرات
 
موسیقی ایران در سال ۹۸ - بخش اول: موسیقی مستقل و جریان فرعی
کنسرت‌های کوارتت کاسته و اجرای آلبوم جدید در شهرهای مختلف ایران:
فصل جدید کنسرت‌های هرمس با کوارتت جوان اتریشی آغاز می‌شودهرمس | موسیقی ما