برنامه یاد بعضی نفرات
 
نوید میرزایی از موفقیت آلبومش می‌گوید؛نوید میرزایی | موسیقی ما