برنامه یاد بعضی نفرات
 
با آهنگ‌سازی «احسان مطوری» و صدای «علیرضا قربانی»
با آهنگ‌سازی احسان مطوری و علی منتظری
با نوازندگی مسلم علیپور، احسان مطوری و حمید بهروزی‌نیا
با صدای علیرضا قربانی و آهنگسازی احسان مطوری
با آهنگ‌سازی «احسان مطوری» و با نامِ «نمی‌گذارم بروی»
برای آهنگ «رویا»‌ با آهنگسازی «احسان مطوری»احسان مطوری | موسیقی ما