برنامه یاد بعضی نفرات
 
نوازنده‌ی پیشکسوتِ هرمزگانی در سن هشتاد سالگی دار فانی را وداع گفتعلی پورسیار | موسیقی ما