برنامه یاد بعضی نفرات
 
وزارت بهداشت در پاسخ به موسسه‌ی پیش‌کسوتان هنر اعلام کرد:
گفت و گو با ایرج خواجه امیری:
به بهانه تقدیر از استاد «ایرج» در پنجمین جشن سالانه موسیقی ماحسین خواجه امیری | موسیقی ما