باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
با اتعقاد تفاهم‌نامه‌ای در راستای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی حوزه موسیقی صورت می‌گیرد
با حضور شاهین فرهت، بهروز غریب‌پور، محمد الله‌یاری، هومان اسعدی و ...
با حضور معاون امور هنری، مدیر کل دفتر موسیقی و محمدرضا درویشی
بررسی گزینه‌های اصلی مدیریت دفتر و انجمن موسیقی ایرانعلی ثابت نیا | موسیقی ما