برنامه یاد بعضی نفرات
 
بنیاد کودک
در آستانه برگزاری تازه‌ترین کنسرت گروه عنوان شد
در سومین تجربه همکاری با کمال تبریزی
چهارمین تجربه سینمایی این گروه در دهمین سال فعالیت‌اشکمال تبریزی | موسیقی ما