آلبوم هشت انتخاب
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
با همکاری چهره‌های سرشناس موسیقی
جاوید نصیریجاوید نصیری | موسیقی ما