بنیاد کودک
«اردوان جعفریان» به‌عنوان عضو هیات مدیره مجمع جهانی موسیقی یونسکو انتخاب شد
با دعوت رئیس مجمع جهانی موسیقی یونسکو
در پی ثبت جهانی و برنامه‌های پاسدارانه بنیاد فردوسی از هنر نقالی؛یونسکو | موسیقی ما