باران تویی
 
برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده پاپ پس از مهاجرت به ترکیه در لایو «مسعود صادقلو» گفت
با حضور رضا شیری، حسن علیشیری، کارن زیاری و ماهان پوریان
با حضور چهره‌هایی از ترانه و موسیقی
اولین اجرای این خواننده به همت شرکت «سل‌فا» در تهران برگزار شد
در روزهای منتهی کنسرت 15 اسفند این خواننده در تهران رقم خورد
15 اسفند و پس از سال‌ها فعالیت در عرصه موسیقی
همزمان با سالروز تولدشرضا شیری | موسیقی ما