سیامک جهانگیری
مطالب مرتبط
با انتخاب داریوش پیرنیاکان، مسعود شعاری، زید الله طلوعی، سیامک جهانگیری
سیامک جهانگیری و سعید نایب‌محمدی از جشنواره‌ی جوان می‌گویند
با حضور شاهین فرهت، بهروز غریب‌پور، محمد الله‌یاری، هومان اسعدی و ...
تک‌نوازانِ جوان سنتور، کمانچه، نی، تار و سه‌تار مقابل هیات داوران جشنواره‌ی جوان نواختند
مقابلِ اساتیدی چون حسن ناهید، جمشید عندلیبی، عبدالنقی افشارنیا و سیامک جهانگیری
توسط مؤسسه فرهنگی و هنری ماهور
با همکاری سیامک جهانگیری و نبیل یوسف ‌شریداوى
سیامک جهانگیری و حسین علیشاپور در رودکی به اجرای برنامه پرداختند
ردیف آوازی به روایت استاد محمود کریمی برای ساز نی منتشر شد
بر اساس طرحی از سیامک جهانگیری
با تدوین و آوانویسی «سیامک جهانگیری»
با تقدیم یک قطعه به حسین علیزاده و با روایتی از اشعار تصویرگونه نیما
سیامک جهانگیری و حسین خوش‌چهره اثر جاودانه حسین علیزاده را می‌نوازند
افتتاح فستیوال موسیقی تهران با اجرای حسین علیزاده و گروه هم آوایان؛
آلبوم‌ها
خواننده:
حسین علیشاپور
سال انتشار
1395
خواننده:
حسین علیشاپور
سال انتشار
1395دانلود سیامک جهانگیری | موسیقی ما