شاهرخ پناهی فرد
آثار این هنرمند 
[ محمدرضا جدیری ], [ جعفر احمدی ], [ یاشار جوادپور ], [ یونس برومند ]
[ علیرضا خیابانی ]
[ سالار عقیلی ]دانلود شاهرخ پناهی فرد | موسیقی ما