امید اصغری
آثار این هنرمند 
[ اهورا ایمان ]
[ سالار عقیلی ]
[ سالار عقیلی ]
[ داریوش تصاعدی ]
[ داریوش تصاعدی ]
[ نوید نصیری ]
[ سالار عقیلی ]
[ سالار عقیلی ], [ پویا سرایی ]
[ محمد نداف پور ]
[ گروه ایت ]
[ مهبد ایازی ]
[ علیرضا برنجیان ]
[ سالار عقیلی ]
[ نوید نوروزی ]
[ مهدی عطایی ]
[ سبحان مهدی پور ], [ کوروس سرهنگ زاده ]
[ کامبیز عبدل زاده ]
[ صالح خواجه ]
[ سالار عقیلی ]
[ سالار عقیلی ]دانلود امید اصغری | موسیقی ما