• [محسن چاوشی]
  4.173795

  امتیاز : 83.5/100
  تعداد رأی: 2618
  ( امتیاز : 83.5/100 - 2618 رأی)
  (2618 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.67564

  امتیاز : 73.5/100
  تعداد رأی: 743
  ( امتیاز : 73.5/100 - 743 رأی)
  (743 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.546045

  امتیاز : 70.9/100
  تعداد رأی: 1227
  ( امتیاز : 70.9/100 - 1227 رأی)
  (1227 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.23622

  امتیاز : 64.7/100
  تعداد رأی: 127
  ( امتیاز : 64.7/100 - 127 رأی)
  (127 رأی)

  -------------------------
 • [فرهاد فنائیان]
  3.05797

  امتیاز : 61.2/100
  تعداد رأی: 69
  ( امتیاز : 61.2/100 - 69 رأی)
  (69 رأی)

  -------------------------