• [رضا صادقی]
  3.88764

  امتیاز : 77.8/100
  تعداد رأی: 89
  ( امتیاز : 77.8/100 - 89 رأی)
  (89 رأی)

  -------------------------
 • [احسان خواجه‌امیری]
  3.670405

  امتیاز : 73.4/100
  تعداد رأی: 892
  ( امتیاز : 73.4/100 - 892 رأی)
  (892 رأی)

  -------------------------
 • [روزبه بمانی]
  3.60465

  امتیاز : 72.1/100
  تعداد رأی: 1376
  ( امتیاز : 72.1/100 - 1376 رأی)
  (1376 رأی)

  -------------------------
 • [علا بهرامی]
  3.50633

  امتیاز : 70.1/100
  تعداد رأی: 237
  ( امتیاز : 70.1/100 - 237 رأی)
  (237 رأی)

  -------------------------
 • [مسیح و آرش]
  3.21359

  امتیاز : 64.3/100
  تعداد رأی: 103
  ( امتیاز : 64.3/100 - 103 رأی)
  (103 رأی)

  -------------------------