• 4.75641

  امتیاز : 95.1/100
  تعداد رأی: 78
  ( امتیاز : 95.1/100 - 78 رأی)
  (78 رأی)

  -------------------------
 • [محسن چاوشی]
  4.60558

  امتیاز : 92.1/100
  تعداد رأی: 824
  ( امتیاز : 92.1/100 - 824 رأی)
  (824 رأی)

  -------------------------
 • [حامد هاکان]
  3.76923

  امتیاز : 75.4/100
  تعداد رأی: 39
  ( امتیاز : 75.4/100 - 39 رأی)
  (39 رأی)

  -------------------------
 • [محمدرضا علیمردانی]
  3.1875

  امتیاز : 63.8/100
  تعداد رأی: 48
  ( امتیاز : 63.8/100 - 48 رأی)
  (48 رأی)

  -------------------------
 • [البرز نبویان]
  3.180555

  امتیاز : 63.6/100
  تعداد رأی: 72
  ( امتیاز : 63.6/100 - 72 رأی)
  (72 رأی)

  -------------------------