• [همایون شجریان]
  4.0655

  امتیاز : 81.3/100
  تعداد رأی: 1145
  ( امتیاز : 81.3/100 - 1145 رأی)
  (1145 رأی)

  -------------------------
 • [مرتضی یگانه راد]
  3.7093

  امتیاز : 74.2/100
  تعداد رأی: 86
  ( امتیاز : 74.2/100 - 86 رأی)
  (86 رأی)

  -------------------------