حضور آهنگسازهای «زی‌زی‌گولو»، «لیلی با من است»، «او یک فرشته بود» و «شهر موش‌ها» در قاب تلویزیون
شب ویژه کلاه قرمزی و دوستانش با «بنیامین و بارانا»؛