آوازخوان جوان در روزهای خانه‌نشینی اجباری به‌خاطر کرونا چه می‌کند؟
پری ملکی، هانا کامکار و مهدیه محمدخانی از «بنان» گفتند