Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
پس از ده سال تحمل برای صدور مجوز اولین آلبوم رپ و در گفتگویی مفصل با سایت «موسیقی ما» عنوان شد
واکنش مدیر برنامه‌های اردلان هوشمند به دنبال انتشار خبر «موسیقی ما»
نخستین قدم‌های عملی برای مجوز دار شدن «گفتآواز» (رپ فارسی)؛
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد در گفتگو با «موسیقی ما» خبر داد؛