پس از دو سال سکوت و در روزهای هجدهم و نوزدهم مرداد ماه
با همراهی گروه نمایشی چامه صورت می‌گیرد
«نازلی بخشایش» درباره برنامه گروهش در جشنواره موسیقی فجر به سایت «موسیقی ما» گفت
دومین نشست گروه‌های حاضر در جشنواره برگزار شد
نازلی بخشایش در گفت و گو با «موسیقی ما»: